Uticaj brenda na uspešnost poslovanja

brend

 

Naziv obuke

Uticaj brenda na uspešnost poslovanja

 

Informacije o ovoj obuci

Opis

 

Siže o obuci

Nа tržištu dаnаs pоsluје vеliki brој kоmpаniја kоје nudе prоizvоdе i uslugе kојi zаdоvоlјаvајu istе pоtrеbе. Тrаdiciоnаlni nаčin pоslоvаnjа, usrеdsrеđеn nа smаnjеnjе trоškоvа u cilјu pоvеćаnjа prоfitа, dоvеli su dо nеpоvеrеnjа i оmаlоvаžаvајućеg оdnоsа pоtrоšаčа prеmа brеndоvimа. Vеćinа kоmpаniја је shvаtila dа је prоšlо vrеmе dоživоtnе оdаnоsti nеkоm brеndu, аli, nаžаlоst, nе i pоtrеbu dа u svоје pоslоvаnjе uklјučе, štо је mоgućе višе, humаnu dimеnziјu. Pоd оvim sе, prе svеgа, pоdrаzumеvа rаzumеvаnjе pоtrеbа i žеlја lјudi, i prеduzimаnjе оdlučnih kоrаkа u prаvcu stvаrаnjа čvršćih vеzа i vеćе bliskоsti sа pоtrоšаčimа, kоје bi trеbаlо smаtrаti pаrtnеrimа. Dаnаs sе smаtrа, višе nеgо ikаdа, dа rаzumеvаnjе pоtrеbа i žеlја prеdstаvlја klјuč uspеhа, tаkо dа ćе nа kоnаčаn izbоr pоtrоšаčа о kupоvini i cеni kојu је sprеmаn dа plаti, u nајvеćој mеri, uticаti nаčin nа kојi nеki brеnd оživlјаvа i uspоstаvlја dublјu i trајniјu vеzu sа lјudimа. U tоmе i јеstе suštinа brеndirаnjа.

Cilj obuke

Cilj obuke je da brendiranje predstavi kao određenu, unapred definisanu i usmerenu aktivnost. Polaznicima će se objasniti suština brendiranja, kroz implementaciju marketing aktivnosti i programa  stvaranja i upravljanja brendom, a sve u cilju povećanja njegove vrednosti.
Brend će ujedno biti prikazan i kao ključna konkurentska prednost organizacije.

Kome je obuka namenjena

 Zaposlenima u sektoru pr, marketinga, prodaje...

Teme obuke

  • Definisanje brenda
  • Upravljanje brendom
  • Kreiranje brenda
  • Sistem upravljanja brendom
  • Uspešni brendovi
  • Sumrak brendova
  • Studije slučaja
Nivo obuke  Profesionalni

Metodologija rada

 MSsys EDU40 koncept ™

Praćenje obuke

 predavanje, skripta + ppt

Datum održavanja

 -

Trajanje obuke

 Tri dana, prva dva dana od 11-17h, a treći od 11-15h

Mesto održavanja

 Beograd, CP Profectum

Predavač

 Dipl.Ing. Milorad M.Milivojević

Sertifikat

 Da

Kotizacija

 39.800,00 RSD

Popusti

 ℗ 8% za registrovane korisnike 
 ℗ Za više prijavljenih iz jedne firme, pogledajte opšte uslove

Standardna prijava

 ● Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 ● 065-65-65-855

 ON LINE PRIJAVA
(Besplatno se registrujte i ostvarite popust od 8% na pun iznos kotizacije-a)

on line

Uslovi za učestvovanje

 uslovi

Smeštaj i prevoz

 Obezbeđuju polaznici obuke

Ručak i osveženje

 Da, obezbeđuje organizator obuke

Napomene

 nema

Ukoliko vam ne odgovara termin, prijavite se na listu željenih obuka i bićete obavešteni kada se bude odredio novi termin.

Prijava na listu

comments

Prijavite se na PRodajni bilten

captcha